Prejsť na obsah stránky

ZÁRUKA NA HODINKY

ZÁRUKA NA HODINKY

ZÁRUKA NA HODINKY

Na hodinky Victorinox Swiss Army zakúpené u autorizovaných predajcov sa vzťahuje trojročná obmedzená záruka výrobcu –  ktorá bola predĺžená na päť rokov pri nákupoch s účinnosťou od 1. januára 2019 .

DOKLAD O PREDAJI

Zákazníkom odporúčame, aby si ako doklad o kúpe uschovali svoj opečiatkovaný záručný list alebo pokladničný blok, ktorý bude potrebný na preukázanie záručného krytia. Záruka sa vzťahuje iba na produkty, ktoré boli zakúpené u autorizovaného predajcu Victorinox.Táto záruka sa poskytuje prvému kupujúcemu alebo osobe, ktorá dostane produkt ako darček, počnúc dátumom nákupu.

VICTORINOX 5-ROČNÁ ZÁRUKA+

Naša «5-ročná záruka +» pokrýva výrobné a materiálové chyby, ktoré sa objavia pri bežnom používaní počas piatich rokov od dátumu nákupu. Okrem toho obsahuje bezplatnú náhradnú batériu počas prvého roka od kúpy v prípade, že je batéria chybná. V prípade takýchto výrobných a materiálových chýb sa spoločnosť Victorinox AG zaväzuje podľa potreby a podľa vlastného uváženia opraviť vaše hodinky Victorinox Swiss Army alebo ich vymeniť za rovnaký alebo ekvivalentný model. Toto vykoná na vlastné náklady, ako jedinú a výhradnú kompenzáciu, po predložení opečiatkovaného záručného listu s dátumom a podpísaného autorizovaným predajcom alebo platného dokladu o kúpe, na ktorom je uvedený dátum a model. Náklady na dopravu z opravárenského strediska bude hradiť spoločnosť Victorinox AG.

Ako obmedzenie záruky výrobcu na opravy a výmeny výrobca týmto obmedzuje a vylučuje nasledujúce prípady:

  • Batéria po jednom roku od dátumu nákupu; bežné opotrebenie (zmena farby remienka, škrabance na skle, lunete, náramku alebo puzdre)
  • Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, ako aj škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodami
  • Poškodenie spôsobené neautorizovaným servisným strediskom

Ak vaše hodinky už nie sú v záruke, vaše servisné stredisko vám navrhne alternatívne možnosti a poskytne vám odhad, ktorý zahŕňa poplatky za opravu a náklady na vrátenie tovaru. Opravy v rámci záruky musí vykonávať výhradne autorizované servisné stredisko Victorinox.

GLOBÁLNA 2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Produkty, na ktoré sa vzťahuje globálna dvojročná obmedzená záruka, sú zaručené bez výrobných chýb materiálu a spracovania počas dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu. Ak sa takáto chyba objaví počas záručnej doby, váš produkt bezplatne opravíme alebo vymeníme, podľa potreby a podľa nášho uváženia, za rovnaký alebo ekvivalentný model.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.