Prejsť na obsah stránky

ZÁRUKA

VICTORINOX DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

Victorinox AG zaručuje kupujúcemu koncovému užívateľovi, že produkt Victorinox bude bez materiálových chýb alebo chýb výrobcu, ktoré sa objavia počas bežného používania produktu počas životnosti produktu (okrem elektronických komponentov, ako sú USB flash disky, LED svetlá a príslušenstvo vrátane, ale nie výlučne, parakordov, šnúrok, retiazok, vreciek, rukavíc, sponiek, remienkov, blokov na nože a brožúr, ako aj drobného koženého tovaru, na ktorý sa vzťahuje dvojročná záruka Victorinox ). 

AKÝ JE ROZSAH DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY VICTORINOX?

Doživotná záruka Victorinox sa vzťahuje na nože, príbory a riad, výrobky osobnej starostlivosti, brúsne nástroje a kuchynské náčinie, napr. dosky na krájanie, okrem značkových kolekcií a značkových produktov tretích strán, na ktoré sa vzťahuje dvojročná záruka Victorinox.  


NA ČO SA DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA VICTORINOX NEVZŤAHUJE?

Doživotná záruka Victorinox sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, kozmetickým poškodením, poškodením spôsobeným nesprávnym zaobchádzaním, poškodením spôsobeným zneužitím, nesprávnym používaním, nedbanlivosťou alebo nehodami, úpravami výrobku, ani sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neautorizovaným servisným strediskom.


NÁPRAVA

Ak sa zistí, že výrobok je chybný, spoločnosť Victorinox alebo jedno z jej autorizovaných servisných stredísk opraví alebo vymení výrobok podľa vlastného uváženia. Ak sa výrobok nedá opraviť, spoločnosť Victorinox si vyhradzuje právo nahradiť ho identickým alebo ekvivalentným modelom. Po takejto výmene bude na náhradný produkt naďalej platiť pôvodná zostávajúca záručná doba.

PROCES REKLAMÁCIE ZÁRUKY

Doživotná záruka Victorinox sa vzťahuje iba na produkty, ktoré boli zakúpené od spoločnosti Victorinox alebo autorizovaného predajcu Victorinox, pokiaľ zákon neukladá inak. Victorinox si vyhradzuje právo odmietnuť záručné nároky kupujúcich na produkty zakúpené od neautorizovaných predajcov. Spoločnosť Victorinox od vás môže požadovať predloženie dokladu o kúpe na preukázanie platného záručného nároku. Pre uplatnenie záruky kontaktujte Victorinox, autorizovaného predajcu Victorinox alebo najbližšie servisné stredisko Victorinox. Ak chcete nájsť najbližšie servisné stredisko Victorinox pre najrýchlejší možný servis, navštívte náš vyhľadávač obchodov. Svoj produkt musíte buď poslať spoločnosti Victorinox alebo autorizovanému predajcovi Victorinox na opravu, alebo ho zaniesť do servisného strediska Victorinox. Náklady na vrátenie produktu od spoločnosti Victorinox alebo servisného strediska Victorinox k vám budú hradené spoločnosťou Victorinox. Opravy sa vykonajú s cieľom obnoviť zamýšľanú funkčnosť produktu. Aj keď tieto opravy budú vykonané profesionálne, Victorinox nemôže zaručiť zachovanie pôvodného vzhľadu produktu. Victorinox si môže účtovať manipulačný poplatok za produkty v rámci doživotnej záruky Victorinox. Ak sa na opravu produktu nevzťahuje doživotná záruka Victorinox, spoločnosť Victorinox alebo servisné stredisko Victorinox vás budú kontaktovať s odhadom nákladov na opravu a spätnú dopravu.

Neexistujú žiadne záruky, ktoré by presahovali rámec tu uvedených. Akékoľvek implicitné záruky, ktoré sa môžu vzťahovať na produkty, vrátane implicitných záruk predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel, sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať. Spoločnosť Victorinox za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z porušenia tejto záruky, porušenia zmluvy alebo objektívnej zodpovednosti. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Táto záruka vám dáva špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.  Toto vyhlásenie o záruke nahrádza tlačené záručné materiály, ktoré môžu byť súčasťou vášho produktu.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.